Home


Welkom op Dorpskrantklazienaveen.nl!

Op deze website vindt u de laatste uitgave van de Dorpskrant Klazienaveen en daarnaast informatie over onder andere Emmen Revisited en de Gemeentewinkel. Ook heeft de redactie voor u een aantal leuke weetjes en verhalen over Klazienaveen toegevoegd, zowel uit het heden als (verre) verleden..

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hofset Klazienaveen.

 

 

 

Laatste Toegevoegde Onderwerp : Flarden Uit Het Verleden (Deel 28)

KLAZIENAVEEN – Uit reacties blijkt dat lezers van de Dorps-
krant Klazienaveen verhalen uit het verleden bijzonder op prijs
stellen. In veel artikelen hebben we inmiddels de geschiedenis                                       Naamloos-1kopie
van ons dorp leesbaar gemaakt.
In deze serie wil de redactie van de Dorpskrant historische
feiten aan papier toevertrouwen. De bedoeling is dat allerlei
onderwerpen aan de orde komen: of het nu gaat om mensen,
sterke verhalen uit het verleden, sport, hobby, straten, gebou-
wen. Vandaar ook de titel van de serie: “Flarden uit het verle-
den”. Alles tot en met 1999 rekenen we tot de geschiedenis van
Klazienaveen.
Vanaf 1850 werden concessies uitgegeven om het resterende
hoogveen van het Bourtanger Moeras in Zuidoost-Drenthe te
kunnen ontginnen. Een gebied van 25 duizend hectare waar
begerige ondernemers zo snel mogelijk een start mee willen
maken. Belangrijk is dat de beconcurrerende ondernemers een
kanaal graven. De Hoogeveensche Vaart werd doorgetrokken
en ook met het graven van het Oranjekanaal werd een begin
gemaakt. Het Scholtenskanaal vormde het sluitstuk van een
uniek kanalenstelstel. Het Scholtenskanaal werd gegraven door
de familie Scholten in Groningen. Het bleek dat het kanaal op
een strategische plek werd gegraven en dat wist de Groninger
grootindustrieel dan ook feilloos uit te buiten.
In 1907 werd het kanaal opgeleverd. Er werden drie sluizen
aangelegd om een peil van bijna vier meter tussen de Hoog-
eveensche Vaart (later van Echtenskanaal genoemd) en het
Stads-Compascuumkanaal te overbruggen.
De tol die de turfschippers moesten betalen om door het Schol-
tenskanaal te varen, zette kwaad bloed.
De schippers waren woest op de familie Scholten. Voor een
schip van 60 ton was de tol in de meeste veenkoloniale kanalen
21 tot maximaal 68 cent per ton.. Voor een doorgang door het
Scholtenskanaal moesten de schippers maar liefst 1.51 cent aan
tol per ton betalen.
Met de familie Scholten viel over een verlaging niet te praten.
Wie de tol niet wilde betalen kon langs een lange omweg varen.
Onmogelijk voor de schippers want deze omweg kostte 1 à 2
dagen extra varen om de lading turf in Groningen te krijgen.
Zelfs de nationale media roerden zich in deze geldklopperij van
de familie Scholten.
Het conflict liep zo hoog op dat de minister er in 1932 aan te
pas kwam.De familie Scholten hield echter voet bij stuk.

Laatste Toegevoegde Onderwerp : Flarden Uit Het Verleden (Deel 26)

KLAZIENAVEEN – Uit reacties blijkt dat lezers van de Dorps-
krant Klazienaveen verhalen uit het verleden bijzonder op prijs                                           techschklaz
stellen. In veel artikelen hebben we inmiddels de geschiedenis
van ons dorp leesbaar gemaakt.
In deze serie wil de redactie van de Dorpskrant historische fei-
ten aan het papier toevertrouwen. De bedoeling is dat allerlei
onderwerpen aan de orde komen: of het nu gaat om mensen,
sterke verhalen uit het verleden, sport, hobby, straten, gebou-
wen. Vandaar ook de titel van de serie: “Flarden uit het verle-
den”. Alles tot en met 1999 rekenen we tot de geschiedenis van
Klazienaveen.
Op de plaats waar nu het appartementencomplex Tabita aan de
Pastoor Jongeriusstraat staat, werd in 1955 de R.K. huishoud-
school Tabita in gebruik genomen.
Pastoor Jongerius, die van 1924 tot 1935 pastoor in Klaziena-
veen was, vond het belangrijk dat meisjes goed het huishouden,
koken en naaien leerden. Daarom vroeg de pastoor in Tilburg
zusters voor zijn parochie.
In 1928 kwamen inderdaad de eerste zusters naar Klazienaveen.
Behalve het geven van kook- en naailessen gingen ze ook zieken
verzorgen.
Uit de kook- en naailessen is huishoudschool Tabita ontstaan.
Op 1 mei 1946 werd de school officieel gesticht, onder bestuur
van de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) in
Arnhem. Er werd gestart met 154 leerlingen en 8 leerkrachten.
Helaas was er op dat moment nog geen school zodat gebruik
werd gemaakt van verschillende noodgebouwen zoals de oude
spijkerfabriek.
Pas in 1955 kon het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden
genomen. De gymzaal werd in 1969 gebouwd. Tegelijkertijd kreeg de
school ook een overblijflokaal dat ook werd gebruikt voor ou-
deravonden, toneel en examens.
In de beginjaren duurde de huishoudschool twee jaar. Wie
daarna verder mocht leren, kon de assistentenklas volgen tot
assistente A (huishoudkunde) of N (naaldvakken).
Na de grote onderwijs fusiegolf in Klazienaveen in 1994 maakt
R.K. huishoudschool Tabita onderdeel uit van het Esdal College
Klazienaveen.